Projeler - Bahar Okulu 3

İçeriğe git

Ana menü:

Projeler


Değerli meslektaşlarımız,


Prof. Dr. Selahattin Şenol 3. Bahar Okulu proje değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Önerilen projeler arasından  Bahar Okulunda sunulmak üzere seçilen projeler aşağıda sunulmuştur. Değerli proje önerileriyle katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. Selahattin Şenol 3. Bahar Okulu Düzenleme Kurulu
En Yüksek Puan Sıralamasında Yer Alan ve Bahar Okulunda
Sunulacak Olan Projeler
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuk ve Ergenlerde Kinurenin Yolağının Değerlendirilmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Ebru Sekmen)
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Hastalarının Yönetim ve Tedavi Çalışmaları için Yeni Hayvan Modeli Oluşturma (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr Dicle Büyüktaşkın)
*Major Depresyonu Olan Adolesanlarda Sitokin Düzeyleri ve Kynurenine Yolağı (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Masum Öztürk)
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda PCDH15 Nadir Varyantlarının Araştırılması (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Ahmet Özaslan)
*Ergenlerde Sorunlu İnternet Kullanımı ile Kronotip ve Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Algısı Arasındaki İlişki (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Mehmet Sertçelik)
*Kalıcı Gelişimsel Kekemelik Olgularında Ebeveyn Tutumları,  Dil Gelişimi  ve Davranış Sorunlarının değerlendirilmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Yasemin Taş Torun)
*Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu’nun DSM-5 İle Gelen 3 Boyutlu Yapısı ve Diğer Psikiyatrik Hastalıklarla Etiyolojik İlişkisi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Gül Ünsel Bolat)
*Manisa İlinde 11-18 Yaş Çocuklarda Ayrılık Anksiyetesi Prevalans Çalışması (Proje sunumunu yapacak araştırmacı:  Dr. Özge Gözaçanlar Özkan)
*Major Depresyon Tanısı Alan Ergen Hastalarda Sosyal Biliş ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Uğur Tekin)
*Tik Bozukluklarında Oksidatif Stresin İncelenmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Nevzat Yılmaz)
*Birincil Baş Ağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Aleksitimi: Kontrollü Bir Çalışma (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Elif Akçay)
* Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda SuPAR düzeylerinin değerlendirilmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Ayşe Irmak)
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İnternet Bağımlılığı Olan Çocuk ve Gençlerin Yürütücü İşlevlerinin Karşılaştırılması (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Hacer Gizem Gerçek)
*Şizofreni tanılı ebeveyne sahip çocuklardaki otistik özelliklerin ve psikiyatrik belirtilerin değerlendirilmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Süheyla Tağcı)
*Çocuk Ve Ergenlerde Toxoplazma Gondii Enfeksiyonu Ve Psikiyatrik Hastalık Prevelansı (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Yekta Özkan)
*Çocuk ve Ergenlerde Atipik Antipsikotik Kullanımı, Metabolik Sendrom ve İlişkili Etmenler (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Handan Özek Erkuran)
*Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Olan ve Olmayan Obez Ergenlerde Kan Leptin, Ghrelin ve Nöropeptit Y Düzeyleri, Beyin Orbitofrontal Korteks ve Singulat Girus Volümleri İle İlişkisinin Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması  (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Serkan Turan)
*Okula Başlama Aşamasındaki Çocuklarda Okul Olgunluğu Ve Dil Gelişimi İle İlişkili Bireysel Ve Ailesel Etkenlerin Araştırılması Ve Çocukların Öğrenme Becerilerine Etkileri (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Önder Küçük)
*Disleksi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Okuma Becerilerinin Dilbilimsel ve Nörobilişsel Açıdan Değerlendirilmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Yaşar Tanır)
*Major Depresif Bozukluk Tanılı Çocuklarda Serum İnterlökin (IL)-1β, IL-6, IL-12, Tümör Nekroz Faktörü (TNF)-Alfa, Prostaglandin E2 (PG E2) VE C Reaktif Protein (CRP) Düzeylerinin İncelenmesi (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Seyhan Temtek)
*Özgül Fobide Geleceğin Tedavi Yöntemi: Remixing Reality (Proje sunumunu yapacak araştırmacı: Dr. Necati Uzun)
TEŞEKKÜR
Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulunun üçüncüsünü düzenleme aşamasında, proje önerilerinin bilimsel değerlendirmesini büyük bir emek ve titizlikle gerçekleştiren değerli hocalarımız;
Prof. Dr. Birim Günay Kılıç
Prof. Dr. Fevziye Toros
Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu
Doç. Dr. Özden Şükran Üneri
Doç. Dr. İbrahim Durukan
Doç. Dr. Özhan Yalçın’a düzenleme kurulu adına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. Selahattin Şenol 3. Bahar Okulu Düzenleme Kurulu
ALS Tasarım Ali İşeri 539 6356462
15 Nolu A Blok Kat:5 No: 22 100.yıl çankaya/ANKARA
Prof. Dr. Selahattin ŞENOL
3. Bahar Okulu
16-19 Mart 2016
Azka Otel Bodrum
İçeriğe dön | Ana menüye dön