PROJELER - 2 selahattin senol

İçeriğe git

Ana menü:

PROJELER

Değerli meslektaşlarımız,

2. Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu proje değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Öncelikle tüm proje katılımcılarına ve projelerin titizlikle değerlendirilmesinde gösterdikleri yoğun emekleri için jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerlendirilen 39 projenin hepsinin birbirinden değerli olduğunu, tamamen kör olarak yapılan değerlendirme ve puan hesaplama aşamasında puanların birbirine oldukça yakın olduğunu belirtmek isteriz. Dileğimiz tüm projelerin araştırma aşamasına geçirilip ülkemize çok değerli yayınlar kazandırılmasıdır.
Aşağıda açıklanan ilk 4 projenin çok merkezli araştırma olarak hızlıca hayata geçirilmesi ve Bahar Okulu’nda ele alınabilmesi için projelerin ekipleri 30 Temmuz tarihine kadar belirlenmeli, çalışmanın altyapısı tamamlanarak 1 Eylül 2015’de çalışmalar başlatılmalıdır. Ayrıca ilk 4’de giremeyen ancak sıralamada yer alan diğer 10 proje de oldukça değerli projeler olup Bahar Okulu’nda sunulacaktır. Bu 10 projede yer almak isteyenler proje yürütücüsü ile iletişime geçip proje yürütücüsünün belirlediği plana göre hareket edebilirler. Seçilen tüm projelerin çekirdek ekibinin isim, kurum, mail ve telefon bilgilerini Bahar Okulu düzenleme kuruluna iletmeleri halinde web sitemizde duyurulacak ve bu projelerde çalışmak isteyen kişiler proje sahipleri ile iletişime geçebileceklerdir.
Tüm katılımcılara teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

2. Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu Düzenleme Kurulu

En yüksek puanı alan 4 proje:

1) Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Bipolar Affektif Bozukluğun Etyolojisinde Nörobiyolojik Ortak Etmenler: Bir DTI (Diffussion Tensor Imaging) Çalışması
Mahmut Müjdeci1, Gökçe Nur Say1, Hediye Pınar Günbey2
1-OMÜ Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları ABD
2-OMÜ Radyoloji ABD
 
2) Ces1 Gen Polimorfizmlerinin Metilfenidat İle Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Üzerine Etkileri
Dr. Ülkü AKYOL ARDIÇ, Dr. Onur YÜZÜGÜLDÜ, Dr. Harun ERDEM, Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN
 
3) İlkokul Öğrencilerinde Yavaş Bilişsel Tempo (Sluggish Cognitive Tempo-Sct) Epidemiyolojisi
Dr. Burcu ATAR, Dr. Ömer KARDAŞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 
4) 14-16 Yaş Grubu Lise Öğrencilerinde Psikopatoloji Sıklığının Araştırılması
Dr. Hilal Sevinç

İlk 4 projeden sonra en yüksek puan sıralamasında yer alan ve Bahar Okulu’nda sunulacak olan 10  proje:

1)  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Tanılı Çocuklarda Mirna -96- 137-182-183-189-206 Gen Polimorfizminin Ve Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Dr. Rabia Yılmaz
2) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Atomoksetin İle Tedaviye Yanıt Ve Dirençte  Cyp2d6 Polimorfizmlerinin Rolü
Melike Kevser GÜL
3) Ulusal Otizm Tarama Ve Tanı Çalışması
Dr. Halit Necmi Uçar
4) Pür DEHB Olguları İle SCT Olgularının DAT1, DRD4, SNAP-25, BDNF, SYN-III, COMT Gen Polimorfizmleri Açısından Karşılaştırılması
Dr. Gül Ünsel
5) Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Oksidatif Stres ve  Hippokampal Volüm ilişkisi
Dr. Miraç Barış Usta
6) Türkiye’deki Yataklı Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Merkezlerinde Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe Bozukluğu Prevalansı
Dr.Gizem Funda Aras
7) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Etiyolojisinde Yeni Bir Hipotez:  Neurogranin
Dr. Hakan Öğütlü
8) Ergenlerde Madde Kullanımı Epidemiyoloji ve Madde Kullanma Eğilimi
Dr. Funda ÖZYAY EROĞLU
9) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Olgularda Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi
Dr. Gonca Özyurt
10) Okul Öncesi Dönemde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı
Dr. Hasan Hatip

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön