Kurullar

 

ONUR    KURULU

Dr. Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Prof. Dr.  Adnan Kasman

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Başkanı

Prof. Dr. Yankı Yazgan

Marmara Tıp Fakültesi ÇERSAH AD

Emekli Öğretim Üyesi

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Neslihan İnal Emiroğlu

 Prof. Dr. Fevziye Toros

KONGRE SEKRETERİ

Doç. Dr. Onur Burak Dursun

SAYMAN

Doç. Dr. Esra Güney

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Neslihan İnal Emiroğlu

Prof. Dr. Fevziye Toros

Doç.Dr. Burak Baykara

Doç.Dr.Onur Burak Dursun

Doç.Dr.Esra Güney

Doç.Dr. Murat Coşkun

Doç.Dr. Cem Gökçen

Yard.Doç.Dr. Vahdet Görmez

Yard. Doç. Dr. İbrahim Selçuk Esin

Uzm. Dr.Meryem Özlem Kütük.

Uzm.Dr. Gonca Özyurt

Uzm. Dr. Caner Mutlu

Araş. Gör. Dr. Esen Yıldırım Demirdöğen

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Cesar Soutullo

Murat Pakyürek

Christoph Correll

Paul Stallard

Davıd Atkınson

Ellen Leıbenluft

Mohammad Ghazıuddın

Neera Ghazıuddın

Ülkü Ülgür